RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 1. Algemene informatie.

In 1945 werd ingevolge het Koninklijk Besluit van 8 november 1945 het Corps Rijkspolitie (later Korps Rijkspolitie) in het leven geroepen. Dit besluit lag ten grondslag aan de opbouw van de Nederlandse politie na de tweede wereldoorlog. De wijze waarop de politie toen was georganiseerd was een ‘noodformatie’ en in 1947 kwam het tot de definitieve organisatievorm.


  RPG Waddinxveen F4 Dactyloscopische tafel bw(7V)  Foto F4. De dactyloscopische tafel, gemaakt in 1945. De tafel is later geschonken aan het Historisch Genootschap Waddinxveen.

Historische informatie uit het nieuwsblad Groot Gouda 1945-1946.
Hieronder 5 artikelen uit de beginperiode van het Korps Rijkspolitie uit GROOT GOUDA, destijds het algemeen nieuwsblad voor Gouda en Omstreken over de Landgroep Waddinxveen.

1. Waddinxveen, 19 september 1945.         Koninklijke Marechaussee.
Bij de groep Waddinxveen der Koninklijke Marechaussee is gedetacheerd de heer A. Olree uit Schoonhoven.

2. Waddinxveen, 18 oktober 1945.              Hulp-Marechaussee.
In verband met de vele detacheringen van de manschappen der Koninklijke Marechaussee alhier, is opnieuw een hulp-marechaussee aangesteld, t.w. de heer M. v.d. Westen uit ’s-Gravenhage.

3. Waddinxveen, 22 november 1945.          Hulppolitie.
Ten gevolge van de vele detacheringen van de marechaussee alhier, is opnieuw een hulpmarechaussee aangesteld. Het is de heer G. Buwalda uit ’s-Gravenhage, die voorheen bij de Militaire Politie was ingedeeld. Intussen is de wachtmeester Stoop teruggekeerd en zal weer in Waddinxveen dienstdoen.

4. Waddinxveen, 10 januari 1946.               Mutaties in politiecorps.
Van de zeven leden van de Koninklijke Marechaussee alhier zullen er zes naar elders worden overgeplaatst. Met ingang van 15 januari wordt de opperwachtmeesters-groepscommandant W. de Reus in gelijke functie overgeplaatst naar Zoetermeer.
De wachtmeester C.J.G. Stoop naar Voorhout; de wachtmeester Th. J. Opdam naar Nieuwkoop en de opperwachtmeester R. de Haan – die enige tijd te Zoetermeer was gedetacheerd – eveneens naar Nieuwkoop, terwijl binnenkort de overplaatsing is te verwachten van de wachtmeester G. de Prielle naar Middelburg en van de wachtmeester C.P. de Leeuw naar Dordrecht.
Eveneens met ingang van 15 dezer zal te Waddinxveen in functie treden wachtmeester Lagrouw uit Voorhout. De wachtmeester J. Roobol, die nog te Waddinxveen zal blijven, is thans wnd. Groepscommandant.

RPG Waddinxveen P3 C.Wisse download bw(7V)5. Waddinxveen, 5 maart 1946.                  Benoeming bij de Politie.
De heer Chr. Wisse uit Brouwershaven is alhier geplaatst als ambtenaar van de Rijkspolitie.
In 1950 ontving Christiaan Wisse, toen postcommandant Woubrugge, uit handen van de burgemeester het oorlogsherinneringskruis voor zijn werk in het verzet.

RPG Waddinxveen B2 Ambtsjubileum Adjudant Ruissen (40) bw(7V)
Foto B2. 23 november 1978. Samen op de foto ter gelegenheid van het 40 jarig ambtsjubileum van M.A Ruissen. Namen zijn bekend.


De groep Waddinxveen.
De groep behoorde tot 1948 bij het district ’s-Gravenhage en daarna bij het district leiden. En vanaf 1969 door samenvoeging weer district ’s-Gravenhage.
Per 1 januari 1988 vond de laatste organisatorische aanpassing plaats.
De post Moerkapelle behoorde vanaf de start van het Korps Rijkspolitie tot de groep Waddinxveen. Door een gemeentelijke herindeling werden Moerkapelle en
Zevenhuizen samengevoegd, reden waarom Moerkapelle overging naar de groep Nieuwerkerk aan den IJssel.
De gemeente Reeuwijk, een post van de groep Boskoop, werd samengevoegd met de gemeente Bodegraven. Het rayon Boskoop werd daarna als post aan de groep Waddinxveen toegevoegd.
De organieke sterkte na deze samenvoeging was 53,5 Fte. Groepscommando (2), administratie (3,5), rayon Waddinxveen 30 (waarvan 4 kaderleden) en de post Boskoop 18 (waarvan 3 kaderleden). De groep had 4 vaste groepsrechercheurs en 1 roulerende groepsrechercheur.


Regiofunctie bureau Waddinxveen.
Van 1971 tot 1994 had het groepsbureau (niet de groep) een regionale functie tijdens de nachtdiensten. De continu beschikbaarheid van 3 of 4 eenheden en een opperwachtmeester in de regio Hollands Midden (5 groepen).
Coördinatoren in deze regio waren achtereenvolgens de adjudanten A. Olree, L. Noordergraaf en W. van Atten.

RPG Waddinxveen C1 Postbureau Boskoop Koninginneweg bw(7V)
Foto C1. Leden van de Post Boskoop voor het oude Postbureau. Namen zijn bekend.


Relatie politie – publiek.
Kort na de installatie van het jongste groepscommando (Mike Blom en Henk van der Spoel) gingen zij in gesprek met de kaderleden met als doelstelling “Wij willen ons werk dichter bij de mensen brengen.”
Resultaat van deze gedachtewisseling was dat Waddinxveen in 4 stukken werd opgedeeld. Elk gebied werd toebedeeld aan een kwart van de manschappen en de opper was met zijn ploeg verantwoordelijk.
Naast de noodhulp werden meer surveillances te voet en per fiets verricht in de “eigen” wijk.  Daarbij met gerichte opdrachten voor die wijken. Deze opzet van de ploegen werd deels ook teruggevonden in de planning. Tot ver in de 80’er jaren kon deze werkwijze worden uitgevoerd. Eind 80’er jaren nam de sterkte van het Korps af.


Start automatisering.
Binnen het district ’s-Gravenhage werden in 1987 Leiderdorp en Waddinxveen aangewezen voor de 1e proef met automatisering.  Een lid van de groep participeerde in de Werkgroep Automatiserings Activiteiten Landgroepen (W.A.A.L).  BPS – Bedrijfs Processen Systeem - werd in gebruik genomen. Jan Minekus en Guus Verbeek waren de systeembeheerders van de groep.

RPG Waddinxveen C2 Nieuw Postbureau Boskoop 1989 Torenpad. bwjpg(7V)
Foto C2. Leden van de Post Boskoop voor het bureau aan het Torenpad. Namen zijn bekend.


Project “Vandalisme”.
Onder het motto “Gezond gedrag op straat” was de groepsleiding de aanjager van een project “Vandalisme” met integrale aanpak in 1981. Met diverse partners werd in een redelijk korte periode campagne gevoerd om de aandacht te vestigen op het zinloze van vernielen en bekladden. Met een geweldig korte termijn-resultaat. Binnen een jaar een afname van 50 % aan kosten straatmeubilair. Meer informatie bij “Project vandalisme”.

Dit artikel is samengesteld door Cor Barelds, Fred Blom en Sjaak Wenteler alle oud-leden van de Landgroep Waddinxveen.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer.  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel