RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
1949 - VARENKAMP BILTHOVEN - 1984


RPVKS HVS H0-01(V) Herinneringen aan- en historie van de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie op “De Varenkamp” te Bilthoven.

Index
Hoofdstuk 1. De oprichting van de Verkeersschool.
Hoofdstuk 2.  
Hoofdstuk 3.  
Hoofdstuk 4.  
Hoofdstuk 5.  
Hoofdstuk 6.  
Hoofdstuk 7.