RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 LIEF EN LEED OUD LEDEN
VERKEERSGROEP NIJMEGEN


LEL Ad Hermens 20170815 151514(7K)

Wij ontvingen het droeve bericht dat Ad Hermens, echtgenoot van Gerda Hermens Langenhuijsen op 13 augustus 2017 op 79-jarige leeftijd is overleden. Ad leed aan ALS.

Ad was de man van Gerda Hermens die werkzaam was bij de Verkeersgroep Nijmegen. Ad assisteerde zijn vrouw bij haar werkzaamheden al "rijkswerkvrouw" in zijn vrije tijd zodat zijn vrouw overdag minder hoefde te werken. Hijzelf was dus niet in dienst bij de verkeersgroep. Ad was daardoor wel een goede bekende van de leden van de Verkeersgroep Nijmegen.


  Naar >  overzicht lief en leed VKG Nijmegen